XXI Ogólnopolska Konferencja
Sekcji Echokardiografii PTK
PolEcho 2019
Łódź, 17-19.05.2019 r.

Szanowni Państwo,

1

2

3

4

1

2

3

4

Program

Sponsorzy