XXI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK
PolEcho 2019
Łódź, 17-19.05.2019 r.

Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XXI Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PolEcho 2019, która odbędzie się w dniach 17-19 maja 2019 r. w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jednocześnie mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że tej edycji Konferencji PolEcho towarzyszyć będzie XXV World Congress of Echocardiography and Allied Techniques organizowany pod auspicjami International Society of Cardiovascular Ultrasound. Będziemy zatem gościć w Łodzi najbardziej znaczące na świecie wydarzenie poświęcone echokardiografii.

Jesteśmy przekonani, że połączenie dwóch tak znakomitych konferencji oraz ciekawy i zróżnicowany program merytoryczny przełożą się na wysoką frekwencję entuzjastów echokardiografii z całego świata. W programie naukowym konferencji szczególny nacisk położony został na omówienie aspektów klinicznych technik obrazowych i ich wpływu na decyzje terapeutyczne we wszystkich najważniejszych schorzeniach układu sercowo-naczyniowego. Zadbaliśmy przy tym, o zapewnienie ciekawych treści dla lekarzy zainteresowanych echokardiografią na wszystkich poziomach zaawansowania w wykonywaniu badań tą techniką. Wśród zaproszonych wykładowców znajdzie się wielu wybitnych polskich i światowych ekspertów w dziedzinie echokardiografii i kardiologii.

Udział w wydarzeniu Partnerów z firm sprzętowych i farmaceutycznych pozwoli Państwu na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie technologii w obrazowaniu serca oraz najbardziej aktualnymi rodzajami farmakoterapii.

Mamy nadzieję, że program Konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem, a pobyt w Łodzi upłynie w miłej atmosferze pełnej owocnych dyskusji i spotkań w gronie przyjaciół.

Do zobaczenia w Łodzi.


prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

KRAJOWY KOMITET NAUKOWY

Przewodnicząca:
Prof. Olga Trojnarska

Przewodniczący koordynujący:
Prof. Jarosław D. Kasprzak    
Prof. Piotr Lipiec

Członkowie:
Prof. Marcin Fijałkowski
Prof. Andrzej Gackowski
Prof. Katarzyna Mizia-Stec
Prof. Bożena Sobkowicz
Prof. Piotr Szymański
Prof. Andrzej Wysokiński

MIĘDZYNARODOWY KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:
Prof. Navin C. Nanda (USA)

Przewodniczący koordynujący:
Prof. Jarosław D. Kasprzak    
Prof. Piotr Lipiec

Członkowie:
Prof. Jose C. Armendariz Ferrari (Peru)
Prof. Galal E.N. Elkilany (Egypt)
Prof. Nilda Espinola-Zavaleta (Mexico)
Prof. Lee Frazin (USA)
Prof. Rakesh Gupta (India)
Prof. Krassimira Hristova (Bulgaria)
Prof. Nurgul Keser (Turkey)
Prof. Serdar Küçükoğlu (Turkey)
Abdullah Al Shafi Majumder (Bangladesh)
Prof. Rebecca Perry (Australia)
Prof. Muhamed Saric (USA)
Prof. Vince L. Sorrell (USA)

Przewodniczący:
Prof. Jarosław D. Kasprzak
Prof. Piotr Lipiec

Członkowie:
Dr Kamila Cygulska
Dr n. med. Dominika Filipiak-Strzecka
Dr n. med. Błażej Michalski
Dr Dawid Miśkowiec
Dr n. med. Ewa Szymczyk
Dr n. med. Katarzyna Wdowiak-Okrojek
Dr hab. Karina Wierzbowska-Drabik
Dr n. med. Paulina Wejner-Mik

PROGRAM

Piątek, 17 maja 2019r.

AULA 1000

10:00-12:00       Sesja przypadków klinicznych

Przewodniczący: A. Fijałkowska, A. Wojtarowicz, M. Olszowska

12:00-13:00       Lunch

13:00-14:30        Miejsce echokardiografii w najnowszych wytycznych ESC

Przewodniczący:  O. Trojnarska, B. Sobkowicz, P. Szymański

 1. Nowa definicja zawału: echokardiografia czy inne techniki obrazowania – M. Fijałkowski
 2. Omdlenia: rola echokardiografisty – B. Sobkowicz
 3. Nadciśnienie tętnicze – czy są istotne nowości w obrazowaniu? – A. Klisiewicz
 4. Ciąża – co jest normą, a co już powinno niepokoić w badaniu echokardiograficznym – O. Trojnarska
 5. Dyskusja

14:30-15:00       Przerwa

15:00-17:00       Sesja Inauguracyjna

Przewodniczący:  O. Trojnarska, P. Lipiec, JD. Kasprzak

 1. Powitanie i otwarcie Konferencji
 2. Past, present and future of echocardiography – NC. Nanda (USA)
 3. Walne Zebranie Członków Sekcji

17:00-17:30       Przerwa

17:30-19:00       Trudne decyzje terapeutyczne w oparciu o wynik echokardiografii (we współpracy z Sekcją Wad Zastawkowych PTK)

Przewodniczący: K. Mizia-Stec, A. Gackowski, M. Olszowska

 1. Czynnościowa niedomykalność mitralna: obserwować, poddać plastyce, wymianie? – J. Bąk
 2. Niedomykalność zastawki aortalnej: jak długo czekać? – K. Mizia-Stec
 3. Niedomykalność mitralna u chorego ze stenozą aortalną – trudny duet – A. Gackowski
 4. Wtórna niedomykalność zastawki trójdzielnej: obserwować, poddać plastyce? – P. Szymański
 5. Plasticity of mitral valve in ischemic mitral regurgitation – A. Gopal (USA)
 6. Dyskusja
AULA ZACHODNIA

10:00-12:00       Pytania o HFpEF (niewydolność serca z zachowaną LVEF) – rozpoznać i zrozumieć

Przewodniczący: W. Kosmala, T. Kukulski, J. Drożdż

 1. Changing echocardiographic spectrum of LV diastolic dysfunction – H. Reddy (USA)
 2. Problem z lewą komorą – czy tylko zaburzenia napełniania? – R. Olszewski
 3. Lewy przedsionek - bierny świadek czy aktywny gracz? – Z. Gąsior
 4. Echokardiografia obciążeniowa - czy ocena diastoliczna wystarczy? – W. Kosmala
 5. Cardiac amyloidosis - important differential diagnosis
 6. Diastolic dysfunction and low output aortic stenosis
 7. Dyskusja

12:00-13:00       Lunch

13:00-14:30       Sercowopochodne powikłania zatorowo-zakrzepowe – jak je znaleźć i właściwie interpretować? 

Przewodniczący: P. Pruszczyk, A. Wysokiński, Z. Oko-Sarnowska

 1. Skrzepliny w jamach serca – M. Haberka
 2. Migotanie przedsionków – P. Pruszczyk
 3. Drożny otwór owalny – M. Komar
 4. Wegetacje na zastawkach i urządzeniach wszczepialnych – M. Knapp
 5. Guzy serca / cardiac tumors and embolism – M. Saric (USA)
 6. Dyskusja

17:30-19:00       Echokardiografia dla intensywistów

Przewodniczący: B. Sobkowicz, T. Kukulski, P. Pruszczyk

 1. Echokardiografia w stanach naglących – Z. Gąsior
 2. Monitorowanie hemodynamiczne w rękach echografisty – A. Goździk
 3. Echokardiografia śródoperacyjna – D. Puszczewicz
 4. Echokardiografia na sali pooperacyjnej – B. Sobkowicz
 5. Dyskusja
POSTER AREA

12:00-13:00        Moderowana sesja posterowa / moderated posters

 

Sobota, 18 maja 2019r.

AULA 1000

9:00-10:30         Serce sportowca – czy potrzebne badanie echokardiograficzne?

Przewodniczący: W. Braksator, P. Hoffman, Z. Gąsior

 1. Nabyte wady serca – echokardiografia podstawową metodą oceny i orzekania – W. Król
 2. Czy ze złożoną, wrodzoną wadą serca można uprawiać sport? – P. Hoffman
 3. Sportowiec z chorobą wieńcową – kiedy potrzebne echo? – R. Główczyńska
 4. Dwupłatkowa zastawka aortalna – sportowiec ma problem? – E. Kowalik
 5. Przerost mięśnia lewej komory – różnicowanie, rola echokardiografii – W. Braksator
 6. Dyskusja

10:30-11:00        Przerwa

11:00-12:30       Sesja Przewodniczących (Presidential Session)

Przewodniczący: O. Trojnarska, P. Lipiec, NC. Nanda (USA)

 1. Assesing valvular regurgitations from genetics to intervention – NC. Nanda (USA)
 2. Right side of the heart, not dark side of the moon – L. Badano (Italy)
 3. 3D echocardiography – a new era – JD. Kasprzak
 4. Dyskusja

12:30-13:30       Lunch

13:30-15:00       Echokardiografia serca niewydolnego w praktyce (we współpracy z Sekcją Niewydolności Serca PTK)

Przewodniczący: A. Gackowski, T. Kukulski, W. Kosmala

 1. Ocena kurczliwości lewej komory – EF czy GLS? – T. Kukulski
 2. EF 25% to nie zawsze to samo – jak przewidzieć dekompensację? – W. Kosmala
 3. Echokardiografia w diagnostyce ostrej niewydolności serca – A. Pawlak
 4. Echo in ventricular support by LVAD and ECMO – A. Bhat (USA)
 5. Dyskusja

15:00-15:30       Przerwa

15:30-16:45       Echo u dorosłych z wadami wrodzonymi jest jakieś inne

Przewodniczący: P. Hoffman, O. Trojnarska, M. Kowalski

 1. Prawa komora w pozycji systemowej – E. Kowalik
 2. Funkcjonalnie pojedyncza komora – P. Hoffman
 3. Niewydolność serca u dorosłych z wadami wrodzonymi serca – O. Trojnarska
 4. Niedomykalność płucna – czy wymaga interwencji zabiegowej – P. Szymański
 5. Dyskusja

16:45-17:00       Przerwa

17:00-18:30       Echomasters – special case collection by professor Navin C. Nanda

Przewodniczący: K. Nanda (USA), JD. Kasprzak

 1. Clinical cases workshop – NC. Nanda (USA)
 2. Dyskusja
AULA ZACHODNIA

9:00-10:30         TTE od podstaw – kurs (1)

Przewodniczący: P. Lipiec, P. Pruszczyk, A. Fijałkowska

 1. Anatomia echokardiograficzna – A. Lech
 2. Ocena funkcji skurczowej lewej komory – P. Lipiec
 3. Ocena funkcji rozkurczowej lewej komory – JD. Kasprzak
 4. Ocena prawej komory i krążenia płucnego – P. Pruszczyk
 5. Zastawka trójdzielna i płucna – M. Kowalski

10:30-11:00        Przerwa

11:00-12:30       TTE od podstaw – kurs (2)

Przewodniczący: E. Płońska-Gościniak, A. Wysokiński, A. Tomaszewski

 1. Zwężenie zastawki mitralnej – A. Lisowska
 2. Niedomykalność zastawki mitralnej – D. Sorysz
 3. Zwężenie zastawki aortalnej – E. Płońska-Gościniak
 4. Niedomykalność zastawki aortalnej – Ł. Chrzanowski
 5. Ocena sztucznych zastawek serca – M. Maciejewski

12:30-13:30       Lunch

13:30-15:00       TEE od podstaw – kurs

Przewodniczący: A. Szyszka, M. Fijałkowski, E. Płońska-Gościniak 

 1. Standardy wykonywania badań, anatomia, projekcje – M. Konka
 2. Wady zastawki mitralnej – M. Stąpór
 3. Wady zastawki aortalnej i aorty – T. Kukulski
 4. Ocena sztucznych zastawek serca – P. Pysz
 5. Artefakty – wyniki fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne w echokardiografii – P. Scisło

15:00-15:30       Przerwa

15:30-16:45       Inne spojrzenie na badanie echokardiograficzne w nadciśnieniu tętniczym

Przewodniczący: A. Klisiewicz, P. Scisło, A. Szyszka

 1. Przerost lewej komory – czynniki rozwoju i różnicowanie – A. Klisiewicz
 2. Lewy przedsionek w nadciśnieniu tętniczym – równie ważny jak lewa komora? – Z. Oko-Sarnowska
 3. Nowe techniki echokardiograficzne – czy potrzebne? – E. Szymczyk
 4. Czy wartość prognostyczną ma tylko przerost lewej komory? – A. Szyszka
 5. Dyskusja
POSTER AREA

12:00-13:00        Moderowana sesja posterowa / moderated posters

 

Niedziela, 19 maja 2019r.

AULA ZACHODNIA

9:00-10:30         Echokardiografia w arytmologii

Przewodniczący: K. Mizia-Stec, Z. Oko-Sarnowska, M. Fijałkowski

 1. Wypadanie płatka mitralnego – K. Mizia-Stec
 2. Kardiomiopatia przerostowa – Z. Oko-Sarnowska
 3. Kardiomiopatia z niescalenia – D. Kratochwil-Kustrzycka
 4. Arytmogenna prawa komora – M. Fijałkowski
 5. Kardiomiopatia tachyarytmiczna – A. Szyszka
 6. Dyskusja

10:30-11:00        Przerwa

11:00-12:30       Choroby osierdzia

Przewodniczący: A. Gackowski, K. Wierzbicka-Drabik, M. Haberka  

 1. Tylko płyn czy już tamponada? – A. Wróbel
 2. Zapalenie osierdzia – diagnostyka i leczenie – K. Wierzbicka-Drabik
 3. Osierdzie a powikłania jatrogenne – M. Stąpór
 4. Zaciskające zapalenie osierdzia – A. Gackowski
 5. Dyskusja

12:30-13:30       Lunch

13:30-15:00       Ocena echo w wybranych wadach wrodzonych serca u dzieci (we współpracy z Sekcją Kardiologii Dziecięcej)

Przewodniczący: J. Moll, J. Kwiatkowska, M. Kowalczyk-Domagała

 1. Ubytek przedsionkowo-komorowy, ocena przed i pooperacyjna – M. Gołąbek-Dylewska
 2. Przełożenie wielkich pni tętniczych od urodzenia do dorosłości – J. Moll
 3. Kolejne etapy leczenia paliatywnego czynnościowo pojedynczej komory – M. Kowalczyk-Domagała
 4. Wady przewodozależne u noworodka – J. Kwiatkowska
 5. Wykrywanie, diagnostyka dTGA – przygotowanie płodu do życia pozaurodzeniowego – M. Respondek-Liberska
 6. Dyskusja

15:00-15:30       Przerwa

15:30-17:00       Echokardiografista widzi również niepowodzenia

Przewodniczący: A. Tomaszewski, D. Kratochwil-Kustrzycka, M. Knapp

 1. Powikłania implantacji elektrod wewnątrzsercowych – perforacje, niedomykalność trójdzielna – M. Knapp
 2. Dodatkowe echa na elektrodach wewnątrzsercowych – różnicowanie – A. Tomaszewski
 3. Uszkodzenie mechanicznej protezy zastawkowej – M. Maciejewski
 4. Powikłania zabiegów interwencyjnych – D. Kratochwil-Kustrzycka
 5. Powikłania zabiegów chirurgicznych – D. Sorysz
POSTER AREA

10:00-11:00        Moderowana sesja posterowa / moderated posters

12:00-13:00        Moderowana sesja posterowa / moderated posters

 

POBIERZ PROGRAM PolEcho Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK

POBIERZ PROGRAM World Congress of Echocardiography and Allied Techniques

 

WYDARZENIE CERTYFIKOWANE

 

Sponsorzy

Patronat Medialny